Jumaat, 28 November 2014

Perkahwinan Rasulullah S.A.W

Teks: norazitaadnan
Foto: carian geogle

Salam ukhwah untuk semua,


Sebelum ini saya ada berkongsi tentang salasilah Rasulullah S.A.W.Kali ini kita akan berkongsi pula tentang perkahwinan Rasulullah S.A.W. Dahulu masa sekolah saya hanya tahu beberapa orang sahaja isteri Rasulullah S.A.W. Alhamdulillah dengan berkongsi dengan orang secara tidak langsung saya pun memperolehi sesuatu daripada perkongsian ini. 

Betapa baik pekertinya Rasulullah berkahwin dengan ibu tunggal semata-mata untuk membantu keluarga isteri-isterinya. Disamping menegakkan Agama Islam. Bertuah kita sebagai umat Nabi Muhammad S.A,W yang banyak keistimewaan yang telah diperolehi daripadanya. Semoga kita mendapat syafa'at daripadanya.

ISTERI PERTAMA
Nama:
Bapa:
Ibu:
Lahir:
Tarikh Berkahwin:
Mahar:
Status:
Bangsa:
Tempoh Perkahwinan:
Anak-Anak:


Suami Terdahulu:

Keistimewaan:Wafat:
Siti Khadijah binti Khuwailid r.h.
Khuwailid bin Asad bin Abd. Uzza bin Qusai bin Kilab
Fatimah binti Zaidah
Tahun ke-68 sebelum Hijrah
Tahun ke-28 sebelum Hijrah
20 ekor unta (muda/betina)
Ibu tunggal
Arab
25 tahun
1. Zainab r.h.              4. Ummu Khalthum r.h.
2. Al-Qosim r.a           5. Fatimah r.h.
3. Ruqayyah r.h.         6. Abdullah r.a
1. An-Nabash bin Zararah at-Taimiy (Abu Halah)
2. Atiq bin Abid al-Makhzumi
1. Manusia pertama masuk islam
2. Rasulullah S.A.W tidak berpoligami ketika hayat Siti   
     Khadijah r.h.
3.Wanita paling terhormat dikalangan kaumnya dari segi 
    keturunan, kekayaan dan kepintaran
“Lelaki yang sempurna itu ramai tetapi perempuan yang sempurna hanya ada 4 orang:
1.      Maryam binti Amran
2.      Asiah isteri Firaun
3.      Siti Khadijah binti Khuwailid r.h.
4.      Fatimah r.h. binti  Muhammad S.A.W
Tahun ke-3 sebelum Hijrah, di Makkah
ISTERI KEDUA
Nama:
Bapa:
Ibu:
Lahir:
Tarikh Berkahwin:

Mahar:
Status:
Bangsa:
Tempoh Perkahwinan:
Sebab Perkahwinan:

Anak-Anak:
Suami Terdahulu:
Keistimewaan:Wafat:
Saudah binti Zam’ah r.h.
Zam’ah bin Qais bin Abd. Shams
Al-Shumus binti Qais bin Zaid
Tahun ke-68 sebelum Hijrah, di Makkah
Bulan Syawal, tahun ke-10 kenabian (Tahun ke-3 sebelum Hijrah) di Makkah
500 Dirham
Ibu tunggal
Arab
14 tahun
Rasulullah S.A.W meminangnya selepas kewafatan Khadijah r.h untuk menjaga anak-anaknya
Tiada
Al-Sakran bin Amru (ada 5 anak)
1.   Wanita pertama dikahwini selepas kewafatan Siti    Khadijah r.h.
2. Sangat pandai bergurau dan berjenaka dengan Rasulullah S.A.W
Syawal, akhir pemerintahan Khalifah Umar r.a di Madinah
ISTERI KETIGA
Nama:
Bapa:
Ibu:
Lahir:
Tarikh Berkahwin:

Mahar:
Status:
Bangsa:
Tempoh Perkahwinan:
Sebab Perkahwinan:

Anak-Anak:
Keistimewaan:
Wafat:
Aishah binti Abu Bakar r.a
Abu Bakar As-Siddiq r.a
Zainab (Ummu Ruman) binti Amir bin Uwaimir
Tahun ke-9 sebelum Hijrah, di Makkah
Bulan Syawal, tahun ke-11 kenabian (Tahun ke-2 sebelum Hijrah) di Makkah
500 Dirham
Anak Dara
Arab
13 tahun
Merapatkan hubungan baik dengan Saidina Abu Bakar r.a
Tiada
1.     Satu-satunya isteri Rasulullah S.A.W  yang anak dara
2.     Wanita yang paling alim dalam pengetahuan agama
3. Turun wahyu khusus membersihkannya dari fitnah dalam peristiwa Hadith al-Ifki
Hadis  Rasulullah S.A.W
“Kelebihan Aishah r.h berbanding wanita lain umpama kelebihankuah (sup) dengan makanan lain”
Ramadhan tahun ke-5 Hijrah, di Makkah
ISTERI KEEMPAT
Nama:
Bapa:
Ibu:
Lahir:
Tarikh Berkahwin:
Mahar:
Status:
Bangsa:
Tempoh Perkahwinan:
Sebab Perkahwinan:


Anak-Anak:
Suami Terdahulu:
Keistimewaan:


Wafat:
Hafsah binti Umar r.a
Umar Al-Khattab r.a
Zainab binti Mazh’un
Tahun ke-18 sebelum Hijrah, di Makkah
Tahun ke-3 Hijrah
500 Dirham
Ibu tunggal
Arab
8 tahun
Merapatkan hubungan baik dengan bapanya, Saidina Umar r.a dan memuliakan suaminya yang syahid peperangan Uhud
Tiada
Khunays bin Hudhafah
1.     Seorang yang pandai menulis dan berbahasa
2.     Pernah diceraikan oleh Rasulullah S.A.W lalu datang Jibril memerintahkan rujuk
-
ISTERI KELIMA
Nama:
Bapa:
Ibu:
Lahir:
Tarikh Berkahwin:
Status:
Bangsa:
Tempoh Perkahwinan:
Sebab Perkahwinan:

Anak-Anak:
Suami Terdahulu:

Keistimewaan:Wafat:
Zainab binti Khuzaimah r.h
Khuzaimah bin Al-Harith bin Abdullah
Hindun binti Auf
Tahun ke-26 sebelum Hijrah, di Makkah
Penghujung 3 Hijrah/awal 4 Hijrah, di Madinah
Ibu tunggal
Arab
2 hingga 3 bulan
Memuliakan suaminya yang syahid dalam peperangan Uhud
Tiada
Abdullah bin Jahsy (saudara sesusu Rasulullah S.A.W)
1. Digelar Ummu Al-Masakin  (ibu orang-orang miskin),kerana sikapnya yang penyayang dan kelembutannya terhadap mereka
2.     Mati semasa hayat Rasulullah S.A.W
Rabiul Akhir tahun ke-4 Hijrah, di Madinah
ISTERI KEENAM
Nama:
Bapa:
Ibu:
Lahir:
Tarikh Berkahwin:
Status:
Bangsa:
Tempoh Perkahwinan:
Sebab Perkahwinan:


Anak-Anak:
Suami Terdahulu:
Keistimewaan:Wafat:
Ummu Salamah Hindun
Al-Mughirah (Abu Umayyah)
Atikah binti Amir
Tahun ke-30 sebelum Hijrah, di Makkah
Syawal, tahun ke-4 Hijrah, di Madinah
Ibu tunggal
Arab
7 tahun
Memecahkan tembok permusuhan dengan Kabilah Bani Makhzun terhadap islam dan mamadamkan kebencian mereka
Tiada
Abdullah bin Abdul Asad (Abu Salamah)
1.     Wanita pertama berhijrah ke Habsyah
2.     Paras cantik dan akal pintar
3. Salah seorang ahli mesyuarat dalam peristiwa Hudaibiyah
Syawal tahun ke-60 Hijrah, di Madinah
ISTERI KETUJUH
Nama:
Bapa:
Ibu:
Lahir:
Tarikh Berkahwin:
Mahar:
Status:
Bangsa:
Tempoh Perkahwinan:
Anak-Anak:
Suami Terdahulu:
Keistimewaan:
Wafat:
Zainab binti Jahsy r.h
Jahsy bin Riab
Aminah binti Abd. Muttalib
Tahun ke-30 sebelum Hijrah, di Makkah
Zulkaedah, tahun ke-5 Hijrah, di Madinah
500 Dirham
Ibu Tunggal
Arab
6 tahun
Tiada
Zaid bin Harithah (Anak angkat Rasulullah S.A.W)
1.     Kuat beribadah
Hadis Rasulullah S.A.W
“sesungguhnya Zainab binti Jahsy r.h adalah seorang awwhah, Nabi ditanya, Apakah itu ya Rasulullah?”. “Khusuk dan rendah diri bila beribadah kepada Allah”
2.   Yang paling banyak bersedekah dan meraikan orang miskin
3.  Perkahwinan dengan Rasulullah S.A.W adalah perintah langsung dari Allah
Tahun ke-20 Hijrah, di Madinah
ISTERI KELAPAN
Nama:
Bapa:
Ibu:
Lahir:
Tarikh Berkahwin:

Mahar:
Status:
Bangsa:
Tempoh Perkahwinan:
Sebab Perkahwinan:

Anak-Anak:
Suami Terdahulu:
Keistimewaan:
Wafat:
Juwairiyah binti Al-Harith r.h
Al-Harith bin Dharar
-
Tahun ke-16 sebelum Hijrah
Sha’ban, tahun ke-5 Hijrah (selepas peristiwa peperangan Bani Mustalaq
400 Dirham
Ibu tunggal
Israel
6 tahun
Tawanan perang Bani Mustalaq yang dibebaskan oleh Rasulullah S.A.W dan kemudian dinikahi baginda
Tiada
Musafi bin Safwan
Banyak Berpuasa dan beribadat
Tahun ke-56 Hijrah, di Madinah
ISTERI KESEMBILAN
Nama:
Bapa:
Ibu:
Lahir:
Tarikh Berkahwin:

Status:
Bangsa:
Sebab Perkahwinan:
Anak-Anak:
Suami Terdahulu:
Keistimewaan:
Wafat:
Safiyyah binti Huyai r.h
Huyai bin Akhtab
Barrah binti Samual
Tahun ke-10 sebelum Hijrah
Tahun ke-7 Hijrah dalam perjalanan balik dari perang Khaybar
Ibu tunggal
Israel
Pembebasan dari tawanan perang
Tiada
1.     Salam bin Mishkam       2.   Kinanah bin Rabie’
Sangat berlemah lembut dan bersikap benar
Tahun ke-50 Hijrah, di Madinah
ISTERI KESEPULUH
Nama:
Bapa:
Ibu:
Lahir:
Tarikh Berkahwin:
Mahar:
Status:
Bangsa:
Tempoh Perkahwinan:
Sebab Perkahwinan:
Anak-Anak:
Keistimewaan:Wafat:
Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufiyan r.h
Abu Sufiyan Sokhr bin Harb
Sofiyyah binti Abi Al-Ash
Tahun ke-24 sebelum Hijrah
Tahun ke-7 Hijrah, selepas pulang dari Khalbar
500 Dirham
Ibu tunggal
Arab
4 tahun
Memperbaiki hubungan dengan Abu Sufiyan
Tiada
Berhijrah ke Habsyah bersama suaminya dan suaminya meninggal di sana. Nabi S.A.W meminang beliau melalui Raja Najasyi telah membayar maharnya sebanyak 500 dirham
Tahun ke-44 Hijrah, di Madinah
ISTERI KESEBELAS
Nama:
Bapa:
Ibu:
Lahir:
Tarikh Berkahwin:

Mahar:
Status:
Bangsa:
Tempoh Perkahwinan:
Sebab Perkahwinan:
Anak-Anak:
Keistimewaan:


Wafat:
Maimunah binti Harith Al-Harith r.h
Al-Harith bin Huzn al-Hilali
Hindun binti Auf
Tahun ke-18 sebelum Hijrah, di Makkah
Zulkaedah, Tahunke-7 Hijrah selepas peristiwa Umrah al-Qadha, di Makkah
500 Dirham
Ibu tunggal
Arab
4 tahun
Menyebarkan syiar islam
Tiada
1.     Paling bertaqwa
2.     Paling bersungguh-sungguh menyambung silaturrahim
Saidatina Aisyah r.h berkata;
“Beliau adalah yang paling bertaqwa dikalangan kami (isteri-isteri Rasulullah S.A.W) dan yang paling bersungguh-sunggung menyambung silaturrahim
Tahun ke-51 Hijrah, di Makkah
ISTERI KEDUA BELAS
Nama:
Bapa:
Ibu:
Lahir:
Tarikh Berkahwin:
Mahar:
Status:
Bangsa:
Tempoh Perkahwinan:
Anak-Anak:
Keistimewaan:

Wafat:
Maria binti Sham’un r.a
Sham’un (al-Qibtiyah)
-
Asyut, Mesir
tahun ke-7 Hijrah, di Madinah
Hadiah  dari Raja Muqawqis
Hamba
Qibtiy
4 tahun
Ibrahim r.a
Satu-satunya isteri yang mempunyai zuriat selepas Siti Khadijah r.h
Tahun ke-12 Hijrah, di Madinah

Sambungan berkaitan anak-anak Nabi Muhammad S.A.W akan menyusul nanti. Semoga kita berjumpa lagi.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan